top menu

vrijwilligerdag 06-09-2014

grasland twiskepolderKomende zaterdag 6 september gaan we stukken rietland op het Bokkenland maaien, verzamelen en afvoeren. Met het verschralen van de grond wordt bereikt dat binnen de molenbiotoop een gevarieerdere flora ontstaat. Meld je aan via twiskemolen@hotmail.com of bel even:06-22141353.
We starten om 10.00 uur met koffie en thee. Voor de lunch wordt weer gezorgd.

,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

natura150 Twiskepolder heeft een Natura 2000-status