vrijwilligerdag 06-09-2014

Komende zaterdag 6 september gaan we stukken rietland op het Bokkenland maaien, verzamelen en afvoeren. Met het verschralen van de grond wordt bereikt dat binnen de molenbiotoop een gevarieerdere flora ontstaat. Meld je aan via twiskemolen@hotmail.com of bel even: 06-22141353. We starten om 10.00 uur met koffie en thee. Voor de lunch wordt weer gezorgd.