ANBI status Stichting vrienden van de Twiskemolen Erf en Biotoop

Twiskemolen

Stichting Twiskemolen, erf en biotoop is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je een gift aan de stichting mag aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. En de stichting hoeft over de ontvangen donaties geen belasting te betalen.

Dit is natuurlijk geweldig nieuws en we hopen dat we hiermee nog meer vertrouwen uitstralen én nog meer vrienden en donateurs mogen verwelkomen.

Wat is een ANBI

ANBI

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer