houtwormbestrijding

Twiskemolen

Op zaterdag 13 juli werd gestart met het omvangrijke bestrijdingsproject tegen houtworm. Het lichtvochtige eikenhout van het vijzelwiel en de onderbonkelaar onderin de molen bleek een goede leefomgeving voor de houtworm, die bezig was met een gestage opmars richting koningsspil. Eind vorig jaar is besloten om verdere aantasting te voorkomen d.m.v. begassing.
13 juli verrichtte van Meijel de eerste fysieke voorbereidingen bij de molen. Maandag werd begonnen met het inpakken, waarna ‘s avonds het inbrengen van het gas startte dat tot woensdagochtend duurde. Woensdag begin van de avond werd de molen vrijgegeven, maar wij zijn die nacht toch voor de zekerheid elders blijven overnachten. Na donderdag alles nog eens flink doorgelucht te hebben, sliepen wij donderdagnacht weer in ons eigen bed. De dagen dat de molen ingepakt was, verbleven wij in Landsmeer in het huis van vrienden, die in die tijd met vakantie waren.
Nadat de grote lappen zeil met een kraan losjes over de molen waren gelegd, kon begonnen worden met het gasdicht maken van ‘het cadeau’. Modieus getailleerd miste de met zijn omgeving contrasterende cadeauverpakking eigenlijk alleen nog een grote strik…..
terwijl medewerkers van van Meijel acrobatische toeren uithaalden om de molen gasdicht te krijgen, stonden wij de diverse media te woord.(foto rechts)

Hanekam

ondanks de geel/zwarte NAC kleuren, gecombineerd met een hanenkammetje en strakke tenuevormen, hebben we geen concurrerende Ajax-supporters aan de hekken zien hangen…… Het gebruikte gif is Vikane (= 100% sulfurylfluoride). In 2007 is een gebruiksvoorschrift voor het gas sulfurylfluoride opgesteld en goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het gas is toegestaan voor gebruik als middel ter bestrijding van houtaantastende insecten. Controlemetingen worden verricht met de Spectros, een meetapparaat dat lage concentraties sulfurylfluoride (0-100 ppm) in de lucht kan meten.

De molen werd pas vrijgegeven toen op alle verdiepingen (en zeker de kelders, want Vikane is 3,2x zwaarder dan lucht) een meting van 0,0 ppm werd gemeten. Recreatieschap Het Twiske zorgde voor de noodzakelijke afzettingen en omleidingen op de dijk, toegangs- paden en het water. De molen heeft aan de onderzijde een open verbinding met de waterloop (waar ook de vijzel is gesitueerd). Om te zorgen dat het ingebrachte gas niet zou ontsnappen via de waterloop, werd ook de gehele waterloop ingepakt. Onder het wakend oog van de landelijke Inspectie van Leefomgeving en Transport kon op maandagavond rond 20.30 uur begonnen worden met het inbrengen van het gas. Na ruim 34 uur, woensdag- ochtend 7.00 uur, werd de begassing beëindigd en gestart met het beluchten van de molen.

Afzet hekken
Inpakken aan de onderkant
Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer