terugblik vrijwilligersdag 6 september

Twiskemolen

Onder prettige weersomstandigheden hebben we met z’n allen het westelijk deel van de molenbiotoop (= het Bokkenland) verschraald en de afrastering vrij gemaakt van rietopslag.

Marcel heeft eerst met de grote eenasser kleine delen van het Bokkenland gemaaid. Door het afvoeren van het rietmaaisel ontstaat een gevarieerdere flora. O.a. klaversoorten (als rol- en gewone klaver), pinksterbloem, gewone koekoeksbloem, wilde bertram en watermunt, krijgen de kans zich te ontwikkelen. En deze variatie is ook goed voor onze herkauwende landgeiten……

Rond het poeltje is ook gemaaid. De afgelopen 2 jaar verbleven er in de najaar- /winterperiodes bokjes en waterrallen.

Onze Nederlandse Landgeiten begrazen de molenbiotoop zodat boomopslag niet de kans krijgt zich te ontwikkelen. Daarmee behoudt de molen 360 graden rondom zijn perfecte windvang. Zomers kunnen de geiten onder het niet werkende schrikdraad doorlopen en ook de waterkanten begrazen. Maar als het water rond de biotoop is bevroren, zouden de geiten via het ijs de rest van de wereld kunnen gaan verkennen.

De 3 schrikdraden (op de foto zijn de 3 draden bij elkaar gevoegd in de bovenste draadhouders) worden in de winter verdeeld over de paal waardoor de geiten niet meer de waterkant durven te benaderen. Om het schrikdraad goed te laten functioneren, mag er geen stroom verloren gaan door ertegenaan hangend riet. Daarom is met veel geduld, met kantenknippers, op deze werkdag het riet en gras rondom de afrasteringspalen weggeknipt.

Lees meer in de twiskemolen nieuwsbrief 32

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer