top menu

Tag Archief | vrijwilligerdag twiskemolen

vrijwilligersdag 6 september 2014 biotoop

terugblik vrijwilligersdag 6 september

Onder prettige weersomstandigheden hebben we met z’n allen het westelijk deel van de molenbiotoop (= het Bokkenland) verschraald en de afrastering vrij gemaakt van rietopslag. Marcel heeft eerst met de grote eenasser kleine delen van het Bokkenland gemaaid. Door het afvoeren van het rietmaaisel ontstaat een gevarieerdere flora. O.a. klaversoorten (als rol- en gewone klaver), […]

Lees verder

natura150 Twiskepolder heeft een Natura 2000-status