terugblik vrijwilligersdag 6 september

Marcel heeft eerst met de grote eenasser kleine delen van het Bokkenland gemaaid. Door het afvoeren van het rietmaaisel ontstaat een gevarieerdere flora. O.a. klaversoorten (als rol- en gewone klaver), pinksterbloem, gewone koekoeksbloem, wilde bertram en watermunt, krijgen de kans zich te ontwikkelen. En deze variatie is ook goed voor onze herkauwende landgeiten…… Rond het …

Lees meer…