TBO werkbezoek leden Provinciale Staten Noord-Holland

Twiskemolen

Op maandag 15 september mochten wij gastvrouw en –heer zijn voor het jaarlijkse TBO werkbezoek van leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dit werkbezoek was bedoeld om de actualiteit op het gebied van natuur en landschap te bespreken, met de nadruk op het belang van vrijwilligerswerk in het groen. De dag werd georganiseerd door het TBO.

Directeur Jan Hylkema van Recreatie Noord-Holland (waar recreatieschap Twiske-Waterland ook onder valt) opende de dag met een kort pleidooi over mondelinge samenwerking, al dan niet met vrijwilligerswerk.

De dag zou eigenlijk al niet meer kunnen mislukken door medewerking van de weergoden; een volop schijnende nazomerzon plus een zwakke oosten wind deden de binnenkomende genodigden, waaronder statenleden van CDA, D66, PvdA, VVD, PVV, PvdD, SP, Ouderenpartij NH en Groen Links, meteen vrolijk stemmen.
Verder waren er genodigden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waternet, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, IVN, Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, Recreatieschap Twiske-Waterland, Hart voor het Twiske, Augustinusschool, Stichting Kalverpolder, Beheersgroep Ilperveld, Sector NatuurRecreatie&Landschap, IVN Twiske, 10.000Hours en natuurlijk afgevaardigden van Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland.

Na de lunch en een aantal gastsprekers vertrok de gehele groep in 2 boten richting Ilperveld. Ook tijdens de boottocht kregen diverse sprekers de gelegenheid hun (zeer interessante!) presentaties te houden.

Tijdens een kort betoog zette Marcel het reilen en zeilen rondom de Twiskemolen uiteen. Een groepje geïnteresseerden werden aan het eind van de middag door hem rondgeleid in de molen.

TBO staat voor Terreinbeheerdersoverleg. In Noord-Holland werken de volgende organisaties samen in het TBO: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord- Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Midden- Nederland, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer, Waternet

Lees meer in de twiskemolen nieuwsbrief 32

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer