Ontwikkelingen

Twiskemolen

In de nieuwsbrief van juli jl., in nummer 73, brachten wij iedereen op de hoogte van onze wens om diverse ambities verwezenlijkt te krijgen. Een bijeenkomst met de ambassadeurs op 6 november in het sfeervolle Concertgemaal (voormalig gemaal Kadoelen) heeft geleid tot een brede consensus over:

  • De ontwikkelingen in en rond de Twiskemolen zijn zeer waardevol.
  • Om deze waarde te behouden moeten deze ontwikkelingen minder afhankelijk worden van de persoonlijke inzet en financiën van het molenaars-gezin.

Beide verwerken we in een visie over de Twiskemolen waar we nu aan schrijven.Het concept leggen wij de ambassadeurs voor en natuurlijk ook Recreatieschap Twiske-Waterland/ RNH. De definitieve versie van de visie komt beschikbaar op de website van de Twiskemolen. We houden u op de hoogte.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer