Natuurwerkdag

Twiskemolen

Op 2 november jl. is met 16 man/vrouw hard gewerkt aan de verbetering van de biodiversiteit in de molenbiotoop. Het eerste uur werkten we in de regen, daarna harkten en sjouwden we met het rietmaaisel onder een aangenaam zonnetje.

enkele dagen vóór de natuurwerkdag

Zo’n 2500 m2 van de biotoop heeft Marcel daags voor de natuurwerkdag gemaaid met een zogenaamde vingermaaier. Deze oude, maar nog goed functionerende machinehelpt Marijke en Marcel elk jaar weer om stukken land in debiotoop op een natuur-vriendelijke manier te verschralen.

de natuurwerkdag

Het gemaaide riet werd op 2 november met harken bij elkaar gebracht en met draagbaren buiten de afrastering van de molenbiotoop op hopen gelegd. Vele tientallen draagbaren vol zijn door de vrijwilligersgroep weggesjouwd. Doordat al het gemaaide riet zonder zware trekkers van het land is gehaald, bleef de zachte veengrond mooi egaal, zonder diepe blijvende sporen van trekkers en aanhangers.

enkele dagen ná de natuurwerkdag

Het verschraalde (lees: kale) stuk land is door Marcel afgezet met schrikdraadnet zodat de geiten t/m het broedseizoen van 2020 (tot augustus) daar niet kunnen verblijven. De intentie is dat door de afwezigheid van de geiten het jonge riet kan uitgroeien en specifieke rietvogels kans krijgen in het jonge riet te gaan broeden.Dank aan wetlandwacht Bernard Ebbelaar en Peter Mol van Landschap Noord-Holland, die ons bijstonden met adviezen.Recreatieschap Twiske-Waterlandheeft het schrikdraadnet en de stroomunit (die werkt met een zonnepaneeltje, zie foto links) aangeleverd.

schrikdraadnet en de stroomunit
draagbaren, rieken en harken werden beschikbaar gesteld door Landschap Noord-Holland

De volgeboekte natuurwerkdag bij de Twiskemolen werd niet alleen bemand door buurtbewoners, ook mensen van verder weg hadden zich ingeschreven om te helpen. Marcel en Marijke waren ook verrast (én vereerd!) dat burgemeester en wethouders van Landsmeer zich hadden ingeschreven.

Zoals velen weten loopt de grens tussen Oostzaan en Landsmeer dwars over het erf en door de biotoop van de molen. Nu is het toevallige feit dat B&W Landsmeer zich hadden ingeschreven voor de natuurwerkdag, maar dat de werkzaamheden plaatsvonden op grondgebied van Oostzaan…… Tja, daar kwamen natuurlijk vragen over; in dit geval door LOL, (=Lokale Omroep Landsmeer) die deels van de tijd aanwezig was op de natuurwerkdag om verslag te doen van de werkzaamheden.

vrijwilliger Frans maakt een foto van wet-houders Mandy Elfferich, Richard Quaker naaten (in het midden) burgemeester Dennis Straat van Landsmeer
burgemeester Straat wordt geïnterviewd door LOL TV
de door Frans gemaakte foto werd door de burgemeester getweet. Zijn tekst vraagt om wat uitleg

Zo’n 10 dagen na de werkdag werd de enorme langgerekte berg maaisel met een kraan in een grote aanhanger geladen en afgevoerd. Al het handwerk op de natuurwerkdag leverde ruim 5 volle aanhangers op. Het is nu wachten op de lente en de zomer; zal al het vrijwilligerswerk tot beoogde resultaten leiden?

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer