top menu

Vogels rondom de molen

Door het jaar heen hebben wij geregeld vaste gasten op het molenerf als de ekster, merel, pimpelmees, koolmees, fazant, zwarte kraai, heggenmus, winterkoning, roodborst, koekoek, putter en witte kwikstaart. Binnen de biotoop vliegt geregeld de buizerd over, als ook de zilverreiger, blauwe reiger, het visdief en uiteraard vele eenden- en ganzensoorten.
De hier afgebeelde, minder vaak geziene gasten mochten wij de afgelopen maand aanschouwen.

Lees meer in de Twiskemolen nieuwsbrief…

vogels-rondom-de-Twiskemolen

Nog geen reacties.

Geef een reactie

natura150 Twiskepolder heeft een Natura 2000-status