uitnodiging opening Twiskemolen informatiebord

Twiskemolen

Werking Twiskemolen ontvouwd…… 19 maart is het dan zover;

het nieuwe informatiebord op de dijk zal onthuld worden door de burgemeesters van Landsmeer en Oostzaan.

De bouw van het houten informatiebord, het plaatsen ervan, de druk van posters en kleurschijf, de ‘vliegerluchtfoto’, de folders, de Engelse en Spaanse tekstvertalingen en de onthullingsactiviteit, echt alles kon door sponsering tot stand komen.

Zelf hebben wij alle content verzameld en de lay-out van de panelen verzorgd.
We hopen dat na 19 maart de vele recreanten en toeristen met plezier de nieuwe informatie over de Twiskemolen en zijn molenbiotoop tot zich gaan nemen.

Natuurlijk vinden wij het leuk als u kans ziet om bij de onthulling aanwezig te zijn. Na de onthulling staan een drankje & hapje klaar in de molenschuur en krijgt u de kans om het, normaal gesloten, molenerf te bekijken.

Tot 19 maart !

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer