Ambassadeurs Twiskemolen

Twiskemolen

U heeft het in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. Hoera! We mogen weer educatieve activiteiten ontplooien in en rond de molen. En, zoals u ook heeft kunnen lezen, daar stopt onze ambitie niet. Wat dacht u van duurzaamheid? De molen is een prachtig voorbeeld van hoe wij vroeger al energie uit de wind haalden. Wat zou er mooier zijn dan dit verhaal te koppelen aan de huidige tijd. Ook rond de biotoop is nog veel te bereiken. Hoe zorgen we voor een blijvend duurzaam beheer dat recht doet aan de Natura-2000 doelstellingen en ook aan de geschiedenis en de functie van de molen (bomenvrij gebied t.b.v. de wind).

En als we het dan toch over geschiedenis hebben:hoe zag een molenerf er vroeger uit? Het erf is ingericht naar het gebruik van begin vorige eeuw. Hoe behoud je al die culturele, educatieve en natuurwaarden voor de toekomst? Misschien heeft u wel ideeën over hoe we deze of andere ambities vorm kunnen geven? Laat het ons weten!

Deze en toekomstige meedenkers houden we op de hoogte van nog groene en soms wat rijpere plannen zodat we met enthousiasme en draagvlak nieuwe haalbare initiatieven kunnen realiseren. En u als lezer van de nieuwsbrief houden wij natuurlijk ook op de hoogte van de ontwikkelingen. Over de uitvoering van uw en onze ideeën zullen we na moeten denken.

Dat vraagt kennis van duurzame initiatieven, van natuurbeheer, erfgoed, educatie. Het een en ander moet passen binnen de visie van recreatieschap Het Twiske, het waterschap HHNK en andere belanghebbenden. Als je al die kennis en belangen bundelt kun je ook echt wat betekenen voor de toekomst. We zijn dan ook heel blij met de toezegging van denkkracht. Een aantal experts uit verschillende organisaties zullen met ons meedenken.

  • Past een plan binnen eerder vastgestelde visies?
  • Hoe krijg je het uitgevoerd?
  • Is dit wel een goed plan?
  • Hoe voer je het kosteneffectief uit?

Met toezeggingen van: Richard Quakernaat, wethouder gemeente Landsmeer. Rob Monen, wethouder gemeente Oostzaan. Klaas Sjouke de Boer, adviseur watersystemen HHNK. Eric Zwijnenberg, fysicus, publicist en o.a.AB-lid Noord-Hollandse Molenfederatie. Peter Mol, werkzaam bij Landschap Noord-Holland. Leen Eelman, Monumentencommissie Landsmeer, bestuursadviseur molen d’ Admiraal hebben we een flinke en vooral ook brede denkkracht beschikbaar m.b.t. veel verschillende onderwerpen.

Deze en toekomstige meedenkers houden we op de hoogte van nog groene en soms wat rijpere plannen zodat we met enthousiasme en draagvlak nieuwe haalbare initiatieven kunnen realiseren. En u als lezer van de nieuwsbrief houden wij natuurlijk ook op de hoogte van de ontwikkelingen.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer