AKTIE 27 OKTOBER: protest tegen bezuinigingen provincie

Twiskemolen

De provincie wil haar jaarlijkse bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro aan Landschap Noord-Holland van 2015 afbouwen tot nul in 2018. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor natuur, recreatie en vrijwilligerswerk. (de jaarlijkse natuurwerk- dag staat bijvoorbeeld op de tocht). LNH is dan ook acties begonnen.

Komt allen op 27 oktober om 17.00 uur naar het provinciehuis in Haarlem waar de Statencommissie Ruimte & Milieu dan vergadert. Tijdens deze vergadering worden de voorgenomen bezuinigingen op het werk van Landschap Noord- Holland behandeld.

Landschap Noord-Holland heeft al op verschillende manieren aan de provincie duidelijk proberen te maken dat de voorgestelde bezuinigingen desastreuze gevolgen zullen hebben. Alleen samen met jouw stem kunnen zij het tij keren, om te voorkomen dat alles wat in tientallen jaren is opgebouwd verloren gaat.

Op de komende natuurwerkdag zullen wij alle aanwezigen dan ook vragen de petitie te ondertekenen op een aanwezig actieformulier.

Komende zaterdag 1 november is het zover; de landelijk georganiseerde natuurwerkdag staat op het programma, ook bij de Twiskemolen. De aanmeldingen via de website (www.natuurwerkdag.nl) lopen binnen.
Interesse? Kijk even op genoemde website of er nog plaats is bij de Twiskemolen en meld je aan. We starten om 10.00 uur met koffie en thee, voor de lunch wordt gezorgd.

natuurwerdag

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer