50 ste nieuwsbrief: 4 jaar ontmoetingen

Twiskemolen

Met deze advertentie is voor ons een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging begonnen. Tussen het lezen van de advertentie en de verhuisdag zaten slechts 7 weken……
Nu, 50 nieuwsbrieven later, zijn we nog steeds zeer blij met de genomen stap. Met dank aan het Recreatieschap dat ons in 2011 het vertrouwen gaf deze uitdaging aan te mogen gaan.

Onze nieuwe ontmoetingen startten vanzelfsprekend met de medewerkers van het beheer van Het Twiske. En natuurlijk hebben wij nog steeds geregeld contact met het beheer. Per slot van rekening is de monumentale Twiskemolen eigendom van het Recreatieschap en betalen wij aan Het Twiske de maandelijkse huur. Maar ook het molenerf met schuur, boomgaard en moestuin vragen geregeld om overleg. Voor de 4 ha grote molenbiotoop hebben wij een aparte overeenkomst gesloten met het Recreatieschap en in samenwerking met Landschap Noord-Holland is voor de biotoop een beheersplan opgesteld. Dankzij LNH kunnen wij jaarlijks op professionele wijze vrijwilligersdagen organiseren; zij stellen degelijk gereedschap aan ons beschikbaar, en ondersteunen ons in verzekeringen en de Risico Inventarisatie.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer