top menu

Wintervoer

Het is misschien een beetje vreemd om hoogzomer te denken aan wintervoeding, maar dat is wel belangrijk. In de zomer staan de diverse velden in Het Twiske er bloemrijk bij. Het gras staat hoog, vermengd met vele kruidige gewassen. Het is dan ook in de zomer de tijd om deze velden te maaien, te drogen en tot balen te persen als voer voor het vee. Zo ook voor onze landgeiten. Binnen de
4 hectare molenbiotoop is van voor- tot najaar
voldoende voedsel aanwezig, sterker nog, de geiten
zijn er in de eerste plaats om de biotoop te begrazen
om vooral boomopslag geen kans te geven zich te
ontwikkelen. De hooibalen bewaren wij voor de winter
als het voedselaanbod op het land drastisch is
verminderd. Loonbedrijf Lust uit Oostzaan heeft voor ons dit jaar 140 balen geperst. Met vereende krachten zijn 110 balen in de hooiberg gestapeld en 30 tijdelijk in de geitenstal.
wintervoer

Lees meer in de Twiskemolen nieuwsbrief 43…

Nog geen reacties.

Geef een reactie

natura150 Twiskepolder heeft een Natura 2000-status