Wintervoer

Twiskemolen

Het is misschien een beetje vreemd om hoogzomer te denken aan wintervoeding, maar dat is wel belangrijk. In de zomer staan de diverse velden in Het Twiske er bloemrijk bij. Het gras staat hoog, vermengd met vele kruidige gewassen. Het is dan ook in de zomer de tijd om deze velden te maaien, te drogen en tot balen te persen als voer voor het vee. Zo ook voor onze landgeiten.

Binnen de 4 hectare molenbiotoop is van voor- tot najaar voldoende voedsel aanwezig, sterker nog, de geiten zijn er in de eerste plaats om de biotoop te begrazen om vooral boomopslag geen kans te geven zich te ontwikkelen. De hooibalen bewaren wij voor de winter als het voedselaanbod op het land drastisch is verminderd. Loonbedrijf Lust uit Oostzaan heeft voor ons dit jaar 140 balen geperst. Met vereende krachten zijn 110 balen in de hooiberg gestapeld en 30 tijdelijk in de geitenstal.

Lees meer in de Twiskemolen nieuwsbrief 43…

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer