Waterschappen lopen voorop…

Twiskemolen

Op 19 november j.l. vond een groot congres plaats van de gezamenlijke waterschappen. En zoals het in onze moderne maatschappij betaamt werd er tijdens het symposium veel getwitterd. Als belangstellenden van waterbeheerorganisaties, namen wij de diverse tweets graag tot ons. De gepresenteerde klimaatmonitor sprong er voor ons uit, mede omdat wij (met enige trots) kunnen melden al jaren lang het HHNK te helpen met het besparen van energie door de polder te bemalen op windkracht (wanneer de weersomstandigheden dat toelaten).

Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 die op 19 november j.l. werd overhandigd aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. De waterschappen (waar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier er een van is) zijn goed op stoom om de hoge ambities die zij zichzelf hebben gesteld op het gebied van energieproductie en -besparing te realiseren. Lees dit bericht verder op de website duurzaam-ondernemen.nl

Uit bovengenoemd bericht putten wij hoop dat er in de toekomst wellicht nog meer met duurzame energie gewerkt kan worden bij het gemaal Twiskemolen, naast de 30 tot 40% die wij nu al jaarlijks realiseren door de 440 jaar oude poldermolen op windkracht het bemalingswerk te laten doen. Met het aanbrengen van bijvoorbeeld zonnepanelen en/of plaatsing van een (of meerdere) kleine windturbines zouden we de overige 60 tot 70% energie plaatselijk kunnen opwekken, energie voor de elektrische motor die onontbeerlijk is om de polder op peil te houden.

waarom zonnepanelen? Omdat we daar de ruimte voor hebben (bijv. op de geitenstal).
waarom kleine windturbines? Omdat we rond de molen een goede vrije windvang hebben.

Hoe mooi zou dat zijn; gebruik maken van de milieuvriendelijke energie van een oer-Hollandse monumentale molen, in samenspel met energieopbrengst van hedendaagse moderne technieken. En dankzij de vele passanten langs de molen is de educatieve en informatieve waarde een bijna vanzelfsprekend meerwaarde…..

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer