voortgang herstel molen: gerestaureerde molenkap

Twiskemolen

Naast de molenromp, op het molenerf, omringd door de langzaam ontluikende molenbiotoop, staat de gerestaureerde molenkap met zijn goudgele muts te wachten op de sterke arm die hem mag verenigen met zijn romp. n week 16 zal de kap op de romp
geplaatst worden en zullen de roeden gestoken worden.Hopelijk mogen kap en romp dan weer voor een paar eeuwen verenigd zijn……

In Oterleek, in de werkplaats van Poland, ligt het gevlucht in onderdelen klaar om naar het molenerf vervoerd te worden. Op de foto rechts zie je de 24 meter lange zwarte (verzinkte) stalen roe. Het hekwerk (=rasterwerk van houten latten waar de zeilen op uitgerold kunnen worden) is ook in onderdelen
gereed, maar niet te zien op de foto. Wel te zien is de zogenaamde fok; het groen geschilderde gekromde houten onderdeel. Deze fok was ook aanwezig vóór de windhooscatastrofe en komt als zodanig terug. Nieuw aan deze fok is de aangebrachte remklep.
Uitleg hierover komt in een volgende nieuwsbrief.

Voor meer nieuws lees de Twiskemolen Nieuwsbrief

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer