Twiskemolen: de romp krijgt weer ziel

Twiskemolen

De start van de restauratie van de Twiskemolen komt met rasse schreden dichterbij. 18 oktober vorig jaar bracht een windhoos zware schade toe aan de ruim 440 jaar oude poldermolen. In de maanden die volgden werd als eerste een herstelplan geschreven, vervolgens is een uitgebreid bestek opgesteld, met daaropvolgend een meervoudige onderhandse aanbesteding.

De daarop gekozen molenmaker is een paar keer op locatie langs geweest om een plan de campagne op te stellen. Naar verwachting kan de molenmaker in oktober daadwerkelijk aan de slag, omdat dan de bezwaarschriftprocedure van de afgegeven omgevingsvergunning is verstreken.

Lees verder in de Twiskemolen nieuwsbrief

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer