Restauratie Twiskemolen voltooid

Twiskemolen

Op donderdag 3 juli 2018 is de restauratie van de Twiskemolen afgesloten. Na de oplevering op deze dag, waarbij van onder tot boven alle herstelwerkzaamheden onder de loep werden genomen door projectleider Gijs van Reeuwijk (en het gevlucht met een noordoostelijke wind de vijzel kon laten draaien) werd unaniem geconstateerd dat molenmaker Poland uit Oterleek een fraai gerestaureerde Twiskemolen achterlaat.

Wij (Marijke en Marcel) gaan over tot de orde van de dag, we sluiten hiermee een bijzondere, een bizarre, maar zeker ook een vruchtbare en dankbare tijd af. Dankbaar zijn wij over het medeleven en de betrokkenheid van velen om ons heen. En dankbaar zijn wij voor de goede samenwerking met molenmakers Cees en Dick Poland en bureau Van Reeuwijk Bouwmeeste.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer