Molens van Lego

Twiskemolen

Ondanks dat wij ons privéleven enigszins trachten af te schermen van alle gezellige reuring in Het Twiske, vinden wij het belangrijk dat kinderen uit de regio rondom de Twiske-polder ervaren wat het betekent om 3 meter onder zeeniveau te leven, en om er veilig te kunnen recreëren en spelen.

we hebben een lesprogramma laten ontwikkelen dat voldoet aan de kerndoelen primair onderwijs, zoals geformuleerd door het ministerie van OCW; ’oriëntatie op jezelf en de wereld

De Twiskemolen is natuurlijk het ultieme object aan de hand waarvan je deze informatie op speelse wijze aan kinderen kunt meegeven. Als een schoolklas de Twiskemolen bezoekt, wordt een educatief programma van ruim 2½ uur doorlopen. Een klas van gemiddeld 30 kinderen wordt in drie groepen verdeeld. Eén groep maakt een wandeling rond de 4 hectare grote molenbiotoop. Tijdens de wandeling beantwoorden de kinderen een twintigtal vragen als: …..

GA OP HET BANKJE ZITTEN EN BESCHRIJF DE GELUIDEN DIE JE HOORT…..
en
……SCHRIJF ZOVEEL MOGELIJK DINGEN OP DIE JE IN RECREATIEGEBIED HET TWISKE KAN DOEN……

Een tweede groep van 10 kinderen mag in de molenschuur proberen een molen te bouwen, van Lego.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer