Maaiwerk in de molenbiotoop

Twiskemolen

Met twee heerlijke taarten (gebakken door vrijwilligers) plus koffie en thee vóór de start van de werkzaamheden, én ‘moestuingroentensoep’ met brood halverwege de dag, werd voldoende energie opgedaan om op 5 september op het drassige land aan het werk te gaan. De weersomstandigheden waren onverwacht goed; er werd gezellig, maar ook hard gewerkt.
Daags voor de werkdag hadden wij langs de schrikdraadafrastering en rond het schuilhok het groen al gemaaid. Het maaisel is als bodembedekking verspreid over het hoofdpad dat dwars door het Bokkenland loopt.
Met toestemming van het recreatieschap is tevens buiten de molenbiotoop boomopslag weggezaagd. De jonge berken en wilgen zijn als voer voor de landgeiten op het bokkenland gedeponeerd.


het bij elkaar harken van maaisel, plaatsen op draagbaren en afvoeren richting hoofdpad
Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer