top menu

Maaiwerk in de molenbiotoop

maaiwerk-twiskemolen-auto-op-de-dijk

aanvoer van boomopslag als voer voor de geiten

Met twee heerlijke taarten (gebakken door vrijwilligers) plus koffie en thee vóór de start van de werkzaamheden, én ‘moestuingroentensoep’ met brood halverwege de dag, werd voldoende energie opgedaan om op 5 september op het drassige land aan het werk te gaan. De weersomstandigheden waren onverwacht goed; er werd gezellig, maar ook hard gewerkt.
Daags voor de werkdag hadden wij langs de schrikdraadafrastering en rond het schuilhok het groen al gemaaid. Het maaisel is als bodembedekking verspreid over het hoofdpad dat dwars door het Bokkenland loopt.
Met toestemming van het recreatieschap is tevens buiten de molenbiotoop boomopslag weggezaagd. De jonge berken en wilgen zijn als voer voor de landgeiten op het bokkenland gedeponeerd.

twiskemolen-maaiwerk

het bij elkaar harken van maaisel, plaatsen op draagbaren en afvoeren richting hoofdpad

,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

natura150 Twiskepolder heeft een Natura 2000-status