het jaar 2014

Twiskemolen

Het einde van het jaar is natuurlijk het moment om even terug te blikken op het molenjaar. Een uitgebreid jaaroverzicht van de Twiskemolen komt begin 2015 op de website te staan, maar in de
laatste nieuwsbrief alvast een beknopt overzicht aan de hand van een aantal grafieken.

De Twiskemolen heeft eigenlijk 3 functies: hij dient ten eerste als recreatief object waar het gehele jaar door vele recreanten en toeristen van genieten. Dat de molen daadwerkelijk functioneert (het bemalen van de Twiskepolder) ondanks zijn leeftijd van ruim 440 jaar, is voor veel mensen verbazend en bijzonder, alhoewel het aanzicht van de draaiende molenwieken voor het gros van de passanten al spectaculair genoeg is.
Lees meer in de laatste nieuwsbrief…

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer