top menu

tweede zolder

De 2e zolder is voor ons een ruimte die je kunt vergelijken met de grote vliering van een ‘normaal’ woonhuis. Er komt geen daglicht binnen en de buitenwanden zijn niet geïsoleerd. Maar er is voldoende ruimte voor bergkasten en waslijnen. De buitenwanden van de begane grond en 1e verdieping zijn aan de binnenzijde afgetimmerd. Op de tweede zolder kijk je echter direct tegen de 35 cm dikke rietbedekking aan.
tweede zolder
Verschil tussen molenverdieping en -zolder Als we over een verdieping in een molen praten, mag je er vanuit gaan dat deze is ingericht als woning met het bijbehorende comfort. De wanden zijn bijvoorbeeld afgetimmerd, muren geïsoleerd, vloerbedekking gelegd, verwarming aanwezig, etc. Een zolder heeft al dit wooncomfort niet. Wij gebruiken de 2e zolder wel als onderdeel van de woning, maar zonder verwarming en aftimmering. Je ziet het molengeraamte en de 35 cm dikke rietlaag als je op de 2e zolder staat.

 

In het vorige deel is beschreven hoe de basisconstructie van de Twiskemolen in elkaar zit. Eiken achtkantstijlen, bintbalken en korbelen vormen de basisvorm. Om deze vorm verder te versterken, zijn rondom het achtkant nog meer balken aangebracht; de zogenaamde veldkruizen, veldregels en veldstijlen. Op de foto’s hieronder is het volledige molengeraamte goed te zien.

molengeraamte2molengeraamte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

molen-in-aanbouw

 

 

de Twiskemolen in aanbouw, in 1974. Goed te zien is dat de oorspronkelijke oude eiken achtkantstijlen aan de onderzijde zijn verlengd en dat de veldkruizen, veldregels en – stijlen van nieuw eiken zijn gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

hooglandsepoldermolen-in-vervalDe foto links toont de Hooglandspoldermolen in verval. In 1967 is de molen gedemonteerd en zijn alle bruikbare onderdelen zo’n 6 jaar lang opgeslagen geweest in een loods in Nieuw Vennep voordat Recreatieschap Het Twiske Waterland de molen aankocht.

 

 

 

 

natura150 Twiskepolder heeft een Natura 2000-status