top menu

functie

SagiGronerView

De Twiskemolen heeft een driedubbele functie

  • het is een gemaal
  • het dient als woning
  • het is een recreatief object

het gemaal
bemaling van de Twiskepolder

De Twiskemolen is een monumentale windmolen gecombineerd met een elektrisch gemaal dat de 650 ha grote Twiskepolder bemaalt. Onder de vele typen oude windmolens in Nederland is de Twiskemolen een achtkantige rietgedekte binnenkruier. De molen staat sinds 1975 op zijn huidige plaats, op de grens tussen de gemeenten Landsmeer en Oostzaan. De Twiskemolen is als één van de weinige poldermolens in Nederland nog echt in bedrijf. De molenaar probeert zoveel mogelijk (op vrijwillige basis) met de wind het polderwater van de Twiskepolder op peil te houden. De molen brengt d.m.v. een vijzel het water tussen de *20 en 60 m³ per minuut anderhalve meter omhoog naar de andere kant van de dijk. Via de Zuidwestplas (= de boezem) komt het verplaatste water via het Noordzeekanaal uiteindelijk in zee terecht.

Twiskemolen afvoer polderwater *lees meer in nieuwsbrieven: 0412

Als er te weinig of teveel wind is, kan de grote vijzel ook met een motor elektrisch worden aangedreven. Het gemaal met onderdelen als de voor- en achterloop, de grote vijzel (met een diameter van 180 cm!) en de motoraandrijving zijn eigendom van en in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (=HHNK)

Het HHNK bepaalt de diverse peilniveau’s in de Twiskepolder, maar voor de molenaar is alleen van belang om het vastgelegde peil van het water ten noorden van de molen (De Kleine Braak genaamd) in de gaten te houden. Het vastgelegde peil in De Kleine Braak is 2.90 meter onder N.A.P. (=Normaal Amsterdams Peil). Een speling van 5 cm onder en boven het vastgelegde peil is acceptabel. Alle waterniveau’s in de 650 ha Twiskepolder voeren hun water af richting De Kleine Braak. De Twiskepolder is geheel afgesloten van omringende gebieden en krijgt hierdoor geen ander water binnen dan alleen via neerslag. De waterkwaliteit in de polder is dan ook zeer goed te noemen. Mede daarom heeft de Twiskepolder een Natura 2000-status


12 minuten durend LOLfilmpje: Marcel Koop Molenaar van de Twiskemolen op Lokale Omroep Landsmeer

technische gegevens //www.molens.nl,
nieuwsbrieven: 04111213 14

 de woning
het molenaarsgezin woont in de molen

De molen is als rijksmonument in eigendom en beheer bij Recreatieschap Het Twiske-Waterland. De molen wordt bewoond door molenaar Marcel Koop en zijn vrouw Marijke Koop-Brouwer. Het molenaarsgezin huurt de woning van het recreatieschap. Direct rond de molen beheert het molenaarsgezin 1600 m2 grond met daarop onder andere een moestuin, erf, boomgaard, schuur, geitenwei en –stal. Het erf van 1600 m2 en de molen word beheert als zijnde cultureel erfgoed.

molenerfTwiskemolen eerste verdiepingMeer: Tekeningen vert.doorsnede + 5 plattegronden, zie nieuwsbrieven: 11 1213 14

een recreatief object
beeld bepalend bouwwerk in Het Twiske-Waterland

De monumentale molen is op zijn plek niet perse noodzakelijk. Het gemaal onder de molen zou de polder geheel automatisch kunnen bemalen. Toch heeft Recreatieschap Het Twiske-Waterland begin jaren 80 ervoor gekozen een molen aan te kopen en deze te plaatsen bovenop het elektrisch gemaal om hiermee het gebied een bepaalde meerwaarde te geven. De recreant geniet van de natuur in Het Twiske. De molen is afgelopen decennia een vertrouwd ankerpunt geworden voor de recreant tijdens hun wandelingen, fietstochten, hardlooprondjes, mountainbikeparcours, paardentochten en skate-routes.

Meer informatie: website Het Twiske-Waterland

Wonen in de molen

Geregeld krijgen wij vragen over het wonen in de molen:
hoe ruim is de woning? Kun je het warm houden? Hoeveel hoor je binnen van de draaiende wieken, raderen en de motor? Hoe hang je schilderijen aan de schuine muren? Etc. etc.

twiskemolen-en-molenschuurDe woonsituatie wordt omschreven met behulp van tekeningen en foto’s. In dit eerste deel worden de molenkelders en de molenschuur belicht. In de komende delen komen de andere verdiepingen aan bod.

Lees meer…

 

twiskemolen-verleden-en-hedenDe Twiskemolen is dan wel 441 jaar oud, maar in zijn huidige vorm staat de molen pas 39 jaar in Landsmeer. De molen is in 1572 gebouwd in Barsingerhorn en heeft daar eeuwen lang gefunctioneerd. De molen is in onderdelen, via een omweg (Nieuw-Vennep, waar de onderdelen lagen opgeslagen) in Landsmeer terecht gekomen. Om het wooncomfort te vergroten is de basisconstructie (het achtkant) met 1,5 meter verhoogd. Hierdoor werd het mogelijk een extra vloer aan te brengen in de molen en het woonoppervlak te vergroten met ruim 45 m2

Lees meer…

bintbalkVoordat we de indeling van de 1e verdieping beschrijven, is het niet onbelangrijk om de bouwconstructie van de molen wat specifieker uit te leggen. In het vorige deel schreven we dat op de begane grond geen beeldbepalende korbelen te zien waren. Op de 1e verdieping zijn ze wel aanwezig, prominent zelfs. De korbelen hebben zelfs grote invloed op de wooninrichting zoals je in dit deel zult lezen.

Lees meer…

 

kazolderDe kapzolder is geheel ingericht voor de techniek van de molen en daarmee niet in gebruik als woongedeelte. Toch besteden we aandacht aan deze zolder om de gehele inrichting van de molen te completeren.

Lees meer…

 

 

Twiskemolen tweede zolderDe 2e zolder is voor ons een ruimte die je kunt vergelijken met de grote vliering van een ‘normaal’ woonhuis. Er komt geen daglicht binnen en de buitenwanden zijn niet geïsoleerd. Maar er is voldoende ruimte voor bergkasten en waslijnen. De buitenwanden van de begane grond en 1e verdieping zijn aan de binnenzijde afgetimmerd. Op de tweede zolder kijk je echter direct tegen de 35 cm dikke rietbedekking aan.

lees meer…

 

natura150 Twiskepolder heeft een Natura 2000-status