Energietransitie

Twiskemolen

geitenstal ontmanteld
Het oude dak van de geitenstal (met de schuine kant naar het noorden) wordt ontmanteld door Marcel en (op de foto) Peter.

Er speelt veel in de wereld. Klimaatverandering en de situatie in Oekraïne zorgen dat het nadenken over andere manieren van energieverbruik steeds hoger op de agenda komen te staan. Elke kleine bijdrage is er één. Zo heeft de eigenaar van de molen, recreatieschap Twiske-Waterland, op verzoek van ons (Marijke & Marcel) in het vroege voorjaar de begane grond van de Twiskemolen voorzien van beter isolerende achterzetramen.

Maar het molenaarsgezin heeft meer ambities; het plaatsen van zonnepanelen bijvoorbeeld. Na de verkregen omgevingsvergunning heeft Marcel het dak van de geitenstal vergroot en richting het zuiden geplaatst zodat in de nabije toekomst het plaatsen van zonnepanelen tot een realistische mogelijkheid behoort.

dakcontructie
De nieuwe dakconstructie is vergroot en naar het zuiden gericht.
matzwarte zonnepanelen
het dak is gereed voor het plaatsen van 16 matzwarte zonnepanelen
tekening: de firma MES heeft (in 2019, voor corona) al een berekening en een situatietekening aangeleverd. De generator is bewust op de begane grond gesitueerd om zo de oude en nieuwe techniek toonbaar te hebben voor het publiek

Een andere ambitie van Marijke & Marcel is het opwekken van elektriciteit met de monumentale poldermolen. Je zou zeggen, de poldermolen is toch in gebruik om de polder te bemalen, dan is er toch geen kracht over om elektriciteit op te wekken? Dat is deels waar.

Van alle jaarlijkse draaiuren van het gevlucht bemaalt het gevlucht (de molen) zo’n 40% de polder. De andere 60% draait het gevlucht voor ons aller plezier, zonder de polder te bemalen. Zeker in de zomermaanden blijft het water in de polder mooi op peil doordat er relatief weinig regen valt en er veel verdamping plaats vindt. Wat zou het mooi zijn om die jaarlijkse 60% loze draaiuren nuttig te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.

Het aanbrengen van een generator in de bijna 500 jaar oude molen is echter geen sinecure. Kosten en baten, veiligheid, verantwoordelijkheid, educatieve waarde en last but not least: waar plaats je de generator, zijn zaken die besproken en afgewogen moeten worden. Met diverse betrokken partijen zal gebrainstormd gaan worden of het aanbrengen van de generator tot een reële mogelijkheid behoort.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer