Stichting Vrienden

Twiskemolen

Doelstelling

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 3. De Stichting werkt volgens de daartoe geldende richtlijnen en bepalingen van waterhuishouding, natuurbeheer, duurzaamheid, landschap- en faunabeheer en monumentenzorg. 4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 5. Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.