terugblik vrijwilligersdag 6 september

Marcel heeft eerst met de grote eenasser kleine delen van het Bokkenland gemaaid. Door het afvoeren van het rietmaaisel ontstaat een gevarieerdere flora. O.a. klaversoorten (als rol- en gewone klaver), pinksterbloem, gewone koekoeksbloem, wilde bertram en watermunt, krijgen de kans zich te ontwikkelen. En deze variatie is ook goed voor onze herkauwende landgeiten…… Rond het …

Lees meer…

gewenste medebewoners rond de molen

September was de maand van spinnen en hun webben……. Of het nu kwam door de relatief veel windstille dagen, of de fraaie nazomer, of een combinatie van beide, de afgelopen jaren hebben wij nog nooit zoveel webben rond de molen, het erf en in de molenbiotoop gezien. In deze waterrijke omgeving hebben wij veel insecten …

Lees meer…

de stuw binnen Het Twiske

Het ‘waterhart’ van het 650 ha grote recreatiegebied Het Twiske is de Stootersplas. Deze 30 meter diepe plas is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van het Coenplein.
Het waterniveau van de Stootersplas ligt zomers op -1.80 m N.A.P. en in de winterperiode op -1.60 m N.A.P. De molen bemaalt het hele Twiske, dus ook de …

Lees meer…

poster Noord Hollandsche Tramweg Maatschapij

Rond het jaar 1900 kwamen veel Amerikaanse toeristen naar Nederland om hun roots en het land van hun voorouders te zien.In 1911 opende de Noord- Hollandsche Tramweg Maatschappij (NHTM) zijn nieuwe houten wachtgebouw voor Amsterdam CS. (Het gebouw is nu bekend als het witte ‘koffiehuis’.)In 1912 werd het tram- en bootdepot bij het Amsterdamse Tolhuis, …

Lees meer…

vrijwilligerdag 06-09-2014

Komende zaterdag 6 september gaan we stukken rietland op het Bokkenland maaien, verzamelen en afvoeren. Met het verschralen van de grond wordt bereikt dat binnen de molenbiotoop een gevarieerdere flora ontstaat. Meld je aan via twiskemolen@hotmail.com of bel even: 06-22141353. We starten om 10.00 uur met koffie en thee. Voor de lunch wordt weer gezorgd.

houtwormbestrijding

Op zaterdag 13 juli werd gestart met het omvangrijke bestrijdingsproject tegen houtworm. Het lichtvochtige eikenhout van het vijzelwiel en de onderbonkelaar onderin de molen bleek een goede leefomgeving voor de houtworm, die bezig was met een gestage opmars richting koningsspil. Eind vorig jaar is besloten om verdere aantasting te voorkomen d.m.v. begassing. 13 juli verrichtte …

Lees meer…

muziekfestival wttf 2014

1 dag per jaar wordt in ‘onze achtertuin’ het muziekspektakel Welcome To The Future gehouden. Met een opbouwtijd van ruim 11⁄2 week en eenzelfde afbouwperiode heerst er om ons heen een enorme bedrijvigheid welke in groot contrast staat met alle andere weken van het jaar. Ook de logistieke aanpassingen zijn enorm; de 22.000 bezoekers moeten …

Lees meer…

woondroom in Landsmeer

Op een groot billboard van 11⁄2 x 5 meter aan een toegangsweg van Landsmeer wordt reclame gemaakt door een projectontwikkelaar voor een woondroom in Landsmeer. Deze woondroom wordt gevisualiseerd met een reusachtige foto van de Twiskemolen. Wij hebben de afgelopen 21⁄2 jaar mogen ervaren dat het wonen in en werken met de Twiskemolen ongelooflijk genieten …

Lees meer…

kleine bokjes worden groot

Weet u nog, in maart 2013 werden bij ons 8 lammeren geboren; 4 geitjes en 4 bokjes. Zie twiskemolen nieuwsbrief 15). Al na 3 maanden zijn bokjes geslachtsrijp en daarom zijn de bokjes toen verhuisd naar Lucas van Diepen, een bokkenhouder in Zuidoostbeemster. Daar kunnen zij verder volgroeien en zullen de best ontwikkelde bokken later …

Lees meer…

van de lente naar de zomer

Op 21 juni heeft de molen weer zijn zomerzeilvoering gekregen; de 2 bruine zeilen zijn vervangen door 2 witte, waardoor de molen nu met zijn 4 witte zomerzeilen draait. Draaien doet de molen zeker, maar wel voor ons eigen plezier en die van de recreanten en toeristen. De vijzel heeft deze maand niet in actie …

Lees meer…