informatiebord

We hebben een fantastische zomer achter de rug. Recreanten en toeristen hebben in grote getale kunnen genieten van alle faciliteiten in Het Twiske, waaronder ook het, sinds begin dit jaar in gebruik genomen, Twiskemolen informatiebord. Van de voorbijgaande recreant en toerist hebben wij alleen maar lovende reacties gekregen. Naast o.a. informatie over de landgeiten, de …

Lees meer…

natuurwerkdag 1 november 2014

Op zaterdag 1 november van 10.00 tot 16.00 uur wordt bij de Twiskemolen weer de jaarlijkse natuurwerkdag georganiseerd.Voor iedereen die zin heeft een dag lekker buiten te werken, de Twiskewind te voelen, de geur op te snuiven van bok Glunt, en ‘s avonds rozig op de bank te zitten, kan zich aanmelden op de website …

Lees meer…

TBO werkbezoek leden Provinciale Staten Noord-Holland

Op maandag 15 september mochten wij gastvrouw en –heer zijn voor het jaarlijkse TBO werkbezoek van leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dit werkbezoek was bedoeld om de actualiteit op het gebied van natuur en landschap te bespreken, met de nadruk op het belang van vrijwilligerswerk in het groen. De dag werd georganiseerd door …

Lees meer…

terugblik vrijwilligersdag 6 september

Marcel heeft eerst met de grote eenasser kleine delen van het Bokkenland gemaaid. Door het afvoeren van het rietmaaisel ontstaat een gevarieerdere flora. O.a. klaversoorten (als rol- en gewone klaver), pinksterbloem, gewone koekoeksbloem, wilde bertram en watermunt, krijgen de kans zich te ontwikkelen. En deze variatie is ook goed voor onze herkauwende landgeiten…… Rond het …

Lees meer…

gewenste medebewoners rond de molen

September was de maand van spinnen en hun webben……. Of het nu kwam door de relatief veel windstille dagen, of de fraaie nazomer, of een combinatie van beide, de afgelopen jaren hebben wij nog nooit zoveel webben rond de molen, het erf en in de molenbiotoop gezien. In deze waterrijke omgeving hebben wij veel insecten …

Lees meer…

de stuw binnen Het Twiske

Het ‘waterhart’ van het 650 ha grote recreatiegebied Het Twiske is de Stootersplas. Deze 30 meter diepe plas is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van het Coenplein.
Het waterniveau van de Stootersplas ligt zomers op -1.80 m N.A.P. en in de winterperiode op -1.60 m N.A.P. De molen bemaalt het hele Twiske, dus ook de …

Lees meer…

poster Noord Hollandsche Tramweg Maatschapij

Rond het jaar 1900 kwamen veel Amerikaanse toeristen naar Nederland om hun roots en het land van hun voorouders te zien.In 1911 opende de Noord- Hollandsche Tramweg Maatschappij (NHTM) zijn nieuwe houten wachtgebouw voor Amsterdam CS. (Het gebouw is nu bekend als het witte ‘koffiehuis’.)In 1912 werd het tram- en bootdepot bij het Amsterdamse Tolhuis, …

Lees meer…

vrijwilligerdag 06-09-2014

Komende zaterdag 6 september gaan we stukken rietland op het Bokkenland maaien, verzamelen en afvoeren. Met het verschralen van de grond wordt bereikt dat binnen de molenbiotoop een gevarieerdere flora ontstaat. Meld je aan via twiskemolen@hotmail.com of bel even: 06-22141353. We starten om 10.00 uur met koffie en thee. Voor de lunch wordt weer gezorgd.

houtwormbestrijding

Op zaterdag 13 juli werd gestart met het omvangrijke bestrijdingsproject tegen houtworm. Het lichtvochtige eikenhout van het vijzelwiel en de onderbonkelaar onderin de molen bleek een goede leefomgeving voor de houtworm, die bezig was met een gestage opmars richting koningsspil. Eind vorig jaar is besloten om verdere aantasting te voorkomen d.m.v. begassing. 13 juli verrichtte …

Lees meer…

muziekfestival wttf 2014

1 dag per jaar wordt in ‘onze achtertuin’ het muziekspektakel Welcome To The Future gehouden. Met een opbouwtijd van ruim 11⁄2 week en eenzelfde afbouwperiode heerst er om ons heen een enorme bedrijvigheid welke in groot contrast staat met alle andere weken van het jaar. Ook de logistieke aanpassingen zijn enorm; de 22.000 bezoekers moeten …

Lees meer…