10 mei 2015: 8ste lustrum van de Noord-Hollandse poldermolen de Twiskemolen

Twiskemolen

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de Twiskemolen officieel in gebruik is genomen en dat vieren wij met een feestelijke dag op zondag 10 mei (Nationale Molendag) tussen 11.00 en 16.00 uur.

Dagelijks ‘speelt’ de molen met wind en water. We zouden graag iedereen uit de regio van dit spel willen laten meegenieten door middel van diverse activiteiten;

  1. Kinderen kunnen op het molenerf gratis een vlieger maken en deze onder begeleiding oplaten.
  2. We vragen iedereen in de regio hun vlieger van zolder te halen en de lucht rond de molen te vullen met kleurige dansende vliegers.
  3. Vanuit de plaatselijke zeilvereniging zullen de hele dag zeilboten rondom de molen varen. Publiek zal gevraagd worden mee te varen.
  4. Kinderen mogen in grote aquabubbles het water rondom de molen bewandelen.
  5. Voor volwassenen is er een spectaculaire hooibalen-stapelwedstrijd.
  6. En we houden natuurlijk open molenerf. Bezoekers kunnen in de bewoonde Twiskemolen op de begane grond de grote vijzel en aandrijfwielen bewonderen.
  7. Bij zorgboerderij De Marsen zal teruggeblikt worden op (ook!) 40 jaar recreatiegebied Het Twiske.
Zorgboerderij de Marsen
erf Twiskemolen
Twiskemolen aan de rand van de Twiskepolder

Net als vele andere polders in Nederland is de 650 ha grote Twiskepolder eigenlijk een grote badkuip. Loopt het vol door regen, dan is er in het recreatiegebied niet meer te wandelen en te fietsen. De Twiskemolen bemaalt als enig gemaal de polder. Logische vragen als: “als het langere tijd regent en het waait niet, loopt de polder dan niet alsnog vol?” en “waarom lopen er zeldzame Nederlandse Landgeiten rondom de molen?”, worden op 10 mei beantwoord tijdens het open molenerf.

De ruim 440 jaar oude Twiskemolen is een klassieke Noord-Hollandse poldermolen. De monumentale molen is in 1572 gebouwd in Barsingerhorn. Via een kleine omweg is de molen in 1974 door recreatieschap Het Twiske aangekocht en herbouwd, en in 1975 officieel in gebruik genomen. De molen functioneert nog steeds en bemaalt, als er voldoende wind is, de 650 ha grote Twiskepolder. Moderne techniek in de kelder van de molen zorgt ervoor dat de polder ook op motorkracht kan worden bemalen als de wind het laat afweten. De Twiskemolen is dan ook een hybridegemaal; waterverplaatsing op windkracht als het kan, met de elektromotor als het moet.

Molenaar Marcel Koop en zijn vrouw Marijke bewonen de molen. Op vrijwillige basis bedienen zij de molen, onderhouden het molenerf met boomgaard, moestuin, geitenstal en molenschuur. Ook beheren Marijke en Marcel de 4 ha grote molenbiotoop, die zij laten begrazen door een groep Nederlandse Landgeiten, een zeldzaam huisdierras. Molen, erf en biotoop worden als geheel gezien en als cultureel erfgoed gekoesterd.

Opening Twiskemolen 1975

In maart van dit jaar werd het gemaal Twiskemolen officieel in gebruik genomen. Net als het recreatiegebied was het rondom de molen nog kaal; geen dijkheg, geen moestuin, boomgaard en geitenstal.

Twiskemolen 2015

Op een paar kleine details na staat de Twiskemolen er nog hetzelfde bij als in 1975. Het houten hek rondom de molen is verdwenen, maar verder heeft het molenerf zich de afgelopen 40 jaar authentiek ontwikkeld, passend bij de klassieke omgeving van een poldermolen.

Het moderne gemaal onderin de molen is eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Beide organisaties zijn hoofdsponsor van het 8ste lustrum. Diverse bedrijven leveren ook financiële bijdragen aan het feest, maar de begroting is nog niet geheel rond. We zijn nog op zoek naar instellingen en bedrijven die ons vrijwilligerswerk willen ondersteunen met een bijdrage voor de festiviteiten op 10 mei.

Voor meer gedetailleerde informatie over de festiviteiten en sponsoring kunt u contact opnemen met de molenaar.
Marcel Koop
twiskemolen@hotmail.com
06-22141353

In de komende nieuwsbrief van de Twiskemolen, die 28 februari zal uitkomen, zullen de activiteiten uitgebreid genoemd worden. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, laat dit weten via twiskemolen@hotmail.com of kijk na 28 februari op de website https://www.twiskemolen.nl/nieuwsbrief-jaaroverzicht/

Het 8ste lustrum van De Twiskemolen wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun en/of deskundige bijstand van: Het Twiske-Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, festival organisatie id-t, kraan- en transportbedrijf Joh. Schol bv, Landschap Noord Holland, Meyn Foodprocessing, Zaanse Zeilmakerij, CBO, Vork en van Prooijen accountants, Ruig Wild & Gevogelte en Cor Voet Wild & Gevogelte, Woningbouwvereniging WOV, Free Style Projects, de Montessorischool Landsmeer, Arnold Goede en Marijke van Mil.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer